Årsmøte 2022

 ÅRSMØTE 

 31. mars 2022 kl. 1900 

Det avholdes årsmøte i Bergen Akvarieklubb torsdag 31. mars 2022 
kl. 19.00 i 2. etg. Midtun Zoo Nesttun


Det er ikke kommet inn noen saker til årsmøtet, men vi velger å ha en eventuelt post på programmet til årsmøtet.


1) Konstituering


2) Valg av møteleder og referent


3) Årsberetning
Dette årsmøtet er det første som avholdes siden årsmøtet 30 januar 2019. Årsaken til dette er at det var planlagt årsmøte mars 20220, men dette ble avlyst grunnet nedstengningen som kom 12. mars 2020. Det har i perioden pandemien har pågått vært planlagt og prøvd gjennomført noen arrangementer og klubbkvelder, men dette har vært et fåtall. Det som har vært gjentagende er at noe er blitt planlagt, men så kom det nye retningslinjer som medførte at det ikke var mulig å gjennomføre. Vi fikk heller ikke avholdt storauksjon i denne perioden. Styret i klubben har nok også vært på sparebluss angående å få gjennomført arrangementer på grunn av at man planlegger, men det blir ikke mulig å gjennomføre. Styret i klubben bestemte høsten 2020 at man skulle videreføre alle medlemskap fra 2019 fram til man er i normaldrift igjen. Klubben har ca 75 medlemmer Klubben har hatt lite kontakt med de andre akvarieklubbene i Norge i denne perioden.


4) Regnskap (deles ut)


5) Kontingent forblir uendret.


6) Budsjett Forslag likt 2019


7) Valg


8) Eventuelt


Styret i BAK 2019-2021:
Bård Sværi
Alexander Grimstad
Arvid Merkell
Trond Rydland
May-lill Helgesen
Lars Jamne

Tid og sted:
Torsdag 31. mars 2022

kl. 19.00

Midtun Zoo Nestun, 2. etg