Årsmøte 2020

 ÅRSMØTE 

 29. januar 2020 kl. 1800 

Det avholdes årsmøte i Bergen Akvarieklubb onsdag 29. januar 2020
kl 18 - 1900 i Tranehuset


Årsmøtet har ordinære årsmøte saker:

Konstituering, valg av møteleder og referent, årsberetning,
innkommende saker, regnskap, budsjett og valg


Saker til årsmøtet må være sendt til

post@bergenakvarieklubb.fish innen 22. januar 2020


Alle medlemmer oppfordres til å møte!


Vell møtt!


– styret

Tid og sted:
Onsdag 29. januar 2020
Tranehuset kl. 1800