Ekstraordinært klubbmøte 8. januar 2020

post@bergenakvarieklubb.fish

 EKSTRAORDINÆRT 

 KLUBBMØTE 

 8. januar 2020 kl 1900 

EKSTRAORDINÆRT KLUBBMØTE

8. januar 2020, Tranehuset kl 1900


Til klubbens medlemmer

Klubbens styre har ved flere anledninger meldt til klubbmøtene at det er store utfordringer i samarbeidet mellom BAK og NAF. I den senere tid har dette samarbeidet blitt verre enn noensinne, vi får lite/ingen respons fra NAF i viktige saker som FGO og andre henvendelser. Det eneste som NAF egentlig har å tilby klubbene i Norge pr i dag er oppdrettskampanjen, heller ikke denne fungerer tilstrekkelig.


Vi i styret i BAK prøvde å stoppe det at Norsk Akvarieforbund siden på FB skulle åpnes for alle for ca to år siden, grunnen til at vi prøvde å gjøre dette var at dette var den eneste kanalen som eksisterte hvor alle i NAF styret og styrene fra klubbene i Norge var representert. Det som har skjedd etter at denne siden ble åpnet for alle er at NAF sporadisk besvarer spørsmål når det sendes mail til personlige mailer. Dette medfører at vi i styret i BAK ikke får svar fra NAF på spørsmål som vi må avklare med NAF for klubbens medlemmer.


Sittende styre i BAK ser det som meget utfordrende å bli sittende om klubben fortsatt skal være medlem av NAF, men vi er klar for innsats om klubben vil ut av NAF og årsmøtet ønsker at vi skal jobbe videre og gjøre BAK til en god og selvstendig klubb.

Vi oppfordrer på det sterkeste at klubbens betalende medlemmer stiller på dette ekstra møtet slik at vi får en god og konstruktiv debatt i forkant av årsmøtet, slik at vi kan ta en riktig avgjørelse på kommende årsmøte.


Mvh
Styret i BAK
Bård, Alexander ,May-lill, Trond, Arvid og Lars

Tid og sted:
Onsdag 8. januar 2020
Tranehuset kl. 1900


Copyright 20©20 Bergen Akvarieklubb

Kontakt info

Klubblokale: Tranehuset

Vilhelm bjerknesvei 30


Org nr: 995 873 583